Vesper

Huisgodsdienstoefeningen in tijden van corona.

Heel af en toe brandt er een kaars in huize Boersema. Zoals op de foto te zien. Vanavond brandt er ook weer een kaars in de Herengrachtkerk tijdens een vesper (aanvang: 19.30). De derde op rij in deze Stille Week (in samenwerking met de Marekerk en Opstandingskerk) en te volgen via de stream op herengrachtkerk.nl. Vanavond wordt de vesper geleid door iemand, die normaliter werkzaam is in Ethiopië en ons ooit een van de kruizen op de foto gaf. Morgenavond is de laatste vesper in deze serie. Zelfde plek, zelfde tijd.

Vanavond wordt er tijdens de vesper onder andere gezongen uit Psalm 111.

1Halleluja!

Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Psalm 111, NBV

Comments

Comments are closed.

You may also like