Gemeenschap der heiligen


In mijn tijd als predikant in Blije maakte ik elke keer als ik voor het eerst in een kerk voorging een kanselfoto tijdens de collecte. In Leiden maakte ik er een en dat was tijdens de intrededienst in de Herengrachtkerk (najaar 2018). Ik deed toen de belofte dat ik zou stoppen met het maken van kanselfoto’s. Maar ‘nood breekt wet’. Zie hier een kanselfoto’s met een middenvak vol selfies van gemeenteleden. 

Maar, er is meer ruimte in de kerk. Mocht je dit zo’n waardevol idee vinden om toch aanwezig te zijn in een kerkgebouw met je portret, weet dan dat deze digitale kerk ook met digitaal open armen bezoekers welkom heet. De kerk is immers een plek vol van geloof, hoop en liefde waar iedereen welkom is.

Voel je vrij om een selfie te sturen naar selfiehgk@gmail.com. We zorgen er dan voor dat je op een mooie plek in de kerk komt te ‘zitten’. We zouden het dan wel fijn vinden om te weten wie je bent, waar je vandaan komt en je motivatie om ‘aanwezig’ te willen zijn in deze kerk. Stuur je foto (niet op postzegelformaat) in voor vrijdagmorgen 10.00 en dan proberen we je te ‘plaatsen’ voor de kerkdienst van zondagmorgen. Oh ja, en zoals je ziet worden er wel foto’s gemaakt van deze kerk, dus wees daarop voorbereid. 

Ere wie ere toekomt, het idee van deze foto zat in mijn hoofd en werd versterkt toen ik een dergelijke foto van een Italiaanse Pastoor Giuseppe Corbari voorbij zag komen. Hij vulde ‘zijn’ kerk, in het zwaar getroffen Lombardije met foto’s van zijn parochianen.

“14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.”

Efeze 3

Comments

Comments are closed.

You may also like