Online verbonden

Ook wij hadden vanmorgen een kerkdienst op afstand. In tientallen huizen werd er geluisterd en gekeken naar een prachtige preek over de weduwe van Nain en haar zoon (hieronder lees je een stuk uit de Bijbel daarover), er werd een brief voor gelezen ‘van’ deze weduwe aan de jongeren in de gemeente, er werd op afstand muziek gemaakt en we hebben met elkaar gebeden. En we mochten gezegend onze weg weer vervolgen.

Een kleine sfeerimpressie. Een gezegende zondag verder gewenst!

11Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 17Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Lucas 7

Comments

Comments are closed.

You may also like