Biddag

Vandaag kwamen we als drie Leidse kerken twee keer bijeen in de Marekerk. Vanmiddag was de dienst speciaal gericht op kinderen. Vanavond lazen we onder andere uit Romeinen 12.

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheidvraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Romeinen 12

Twee keer mochten we de kerk met de zegen verlaten. Zoals op de foto te zien…

Comments

Comments are closed.

You may also like