Geslachten gaan,

Vandaag brachten we een zuster vanuit haar woonkamer naar haar laatste rustplaats op aarde. En we zongen en lazen uit psalm 90.

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

Psalm 90: 1 (berijmd)

Comments

Comments are closed.

You may also like