Als U niet zelf meegaat

Een tweeluik ter nagedachtenis aan een geliefde broeder. De eerste foto maakte ik toen ik enkele weken predikant was in Blije (ruim vijf jaar geleden). Hij was toen preses van de kerkenraad en in die rol zit hij achter de tafel. De tweede foto maakte ik vrijdag tijdens zijn begrafenis (die ik mocht leiden). We lazen onder andere in de kerk uit Exodus 33 (zie onder de foto’s). En dat zegt veel.

12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ 14De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’

Exodus 33

Comments

Comments are closed.

You may also like