Xenia

Enkele weken geleden had ik de eer om een heel bijzonder huis in Leiden te bezoeken. Xenia. Een huis met hart voor jongeren met een progressief ziektebeeld. De een woont er tijdelijk, de ander komt er te overlijden. Het Nederlands Dagblad gaf me de ruimte om er een verhaal over te schrijven. Je leest het hier. Met hieronder een kort citaat uit de Bergrede. Als je het artikel in het Nederlands Dagblad leest, dan begrijp je waarom.

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Mattheus 5

Comments

Comments are closed.

You may also like