Tempelbouw

Bij een van de catechisatie-lessen ging het over de herbouw van de tempel. De daarbijbehorende opdracht was misschien een beetje vergezocht, maar daarom niet minder leuk. Ook de foto’s niet. “Bij de herbouw van de tempel waren dus veel mensen betrokken. Ze gingen met elkaar aan de slag en hadden elkaar nodig. Maak nu zelf ook zo snel mogelijk met anderen een menselijk bouwwerk door op elkaar te klimmen. En gebruik de verschillende ‘kwaliteiten’ van iedereen!” Zie het resultaat.

Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israel.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen, omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd. Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was.

Ezra 3: 11-13

Comments

Comments are closed.

You may also like