Ziekenhuis in ziekenhuis

Deze foto kwam ik onlangs tegen toen ik een Leids ziekenhuis bezocht. Op de foto staat het oude koloniale ziekenhuis op Ilha de Moçambique. Een ziekenhuis in het ziekenhuis dus. Maar dat moet je dus maar net weten.

Ik was die middag op bezoek bij een gemeentelid. Dit gemeentelid is inmiddels overleden en de begrafenis is ook al geweest. We lazen tijdens de begrafenis uit Psalm 23. Een psalm die waarschijnlijk vaak in ziekenhuizen klinkt en heeft geklonken.

” Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.”

Comments

Comments are closed.

You may also like