Bid, luister, leef

Gisteravond was de eerste midweekse viering. Dat was mooi. Aan de hand van het gebedenboek ‘Bid, Luister, Leef’ hebben we met elkaar gezongen, gebeden en gelezen. En ook waren we stil.

Je bent uiteraard welkom om in de komende weken mee te vieren. Elke woensdagavond om 19.30 in de Herengrachtkerk. Gisteravond lazen we trouwens uit Jesaja 2.

2Eens zal de dag komen dat de berg

met de tempel van de HEERrotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen,

3machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van JakobsGod.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

4Hij zal rechtspreken tussen de volken,

over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal nog het zwaardtrekken tegen een ander volk,

geen mens zal meer weten wat oorlog is.

5Nakomelingen van Jakob, kom mee,

laten wij leven in het licht van de HEER.”

Comments

Comments are closed.

You may also like