Fotografie en geloof

De vraag: Zou jij een avond willen spreken over kunst en geloof? (Of in mijn geval ‘Fotografie en geloof’). Mijn antwoord: ‘Ja’.

Vanavond zal dat gebeuren. Om 20.00 in de Opstandingskerk. Van harte welkom. Daar zullen we onder andere onderstaande foto bekijken. En lees ik o.a. een stukje voor uit de toespraak die prof. dr. Barend Kamphuis uitsprak toen de expositie ‘Blije Kerk’ werd geopend. Hieronder alvast een citaat.

“Onze werkelijkheid is opgehangen aan een transcendente werkelijkheid. We hangen aan de draden van Gods genade en liefde boven de afgrond van het niets. En dat geeft ons hele bestaan waarde, relatieve waarde, maar toch waarde. God laat ons niet over aan de zinloosheid. Hoe kwetsbaar ons bestaan ook is, het wordt toch gedragen door een kracht die deze werkelijkheid verre te boven gaat.”

Comments

Comments are closed.

You may also like