Rembrandt

In Museum De Lakenhal is een prachtige expositie over de jonge Rembrandt. Je ziet de grootmeester schilderij voor schilderij beter worden. Ik mocht er anderhalve week geleden alvast kijken toen de tentoonstelling werd opgebouwd en raakte vooral onder de indruk van de schilderijen met Bijbelse taferelen. Lees er meer over in een repo in het ND.

Het Loflied van Simeon wordt op weergaloze wijze verbeeld. De conservator vertelde mij dat hij er nog steeds niet uit is of het licht nu uit de hemel komt of uit het kind Christus zelf. Ga kijken en beoordeel het zelf.

27Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

29‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,

zoals u hebt beloofd.

30Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

31die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

32een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

33Zijn vader en moederwaren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ (Lucas 2)

Comments

Comments are closed.

You may also like