Belijdenis

1Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.” (Hebreeën 11)

Vandaag mocht ik voorgaan in een belijdenisdienst in Blije waarin bovenstaande tekst centraal stond. En we hebben gebeden of Gods Geest ons dagelijks zicht wil geven op de diepte van zijn werkelijkheid.

Het was goed om weer even in het noorden te zijn.

Comments

Comments are closed.

You may also like