Samen danken

Afgelopen woensdagavond kwamen we als drie gemeentes – Opstandingskerk, Marekerk en Herengrachtkerk – bijeen in de Marekerk om samen te danken. Hier een foto van de ‘after-talk’ in de consistorie. Het ging onder andere over Filippenzen 4: 8 (deel van de preektekst).

“Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.”

Comments

Comments are closed.

You may also like