Dankdag

Gisteren mocht ik een bijdrage leveren aan een maandviering op basisschool De Lichtwijzer. Deze viering stond in het teken van dankdag. We stonden stil bij Noach. Als hij uit de ark komt, dan brengt hij God een dankoffer met allerlei dieren. Ook verschijnt dan de regenboog in de licht als teken van Gods trouw.

20Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. 21De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. 22Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan. (Genesis 8 )

Ik nam bovenstaande foto mee, omdat ook wij ook veel hebben om God voor te danken. Misschien zouden wij ook een offer kunnen brengen, zo zei ik. “Daar zouden we ons konijn voor kunnen gebruiken.” De kinderen waren niet echt gecharmeerd van dit voorstel en terecht. Gelukkig hoeven we vandaag niet meer op die manier offers van dankbaarheid te brengen. We hebben daarom kort nagedacht over de vraag hoe we anno 2019 toch offers van dankbaarheid kunnen brengen en daarna met elkaar gedankt en gebeden.

Vanavond doen we dat trouwens ook. Van harte welkom in de Marekerk, we starten om 19.30!

Comments

Comments are closed.

You may also like