Haring en wittebrood in Marekerk

Afgelopen week was ik samen met enkele collega’s uit buurt te gast in het Marehuis. We spraken over profetische prediking en aten naderhand wittebrood met haring.

Wees altijd verheugd, 17bid onophoudelijk, 18dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19Doof de Geest niet uit 20en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. (1 Tessalonicenzen 5)

Comments

Comments are closed.

You may also like