Focus op God

Komende zondag denken we na over het thema ‘Focus op God’ aan de hand van Hebreeën 12. Van harte welkom om mee te denken, zingen, bidden en elkaar te ontmoeten. We beginnen 10.00 in de Herengrachtkerk.

 

” 1Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.3Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.”

Comments

Comments are closed.

You may also like