Het diepe water van de doop

Afgelopen zondagmorgen werd Boris gedoopt. Ook lazen we met elkaar uit Exodus 16 en luisterden naar een pelgrimsgebed van Amanda Strydom. Zie hieronder voor een strofe van dit lied + vertaling.

 

 

” U het my met U lig geseën
U hebt mij met uw licht gezegend
Die lig strooi ek op iedereen
dat licht strooi ik op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Alleen U weet hoe mijn toekomst zal zijn
Ek het niks, U maak my ryk
ik heb niets, U maakt mij rijk.”

 

Comments

Comments are closed.

You may also like