Bevestiging

Afgelopen zondag mochten we diakenen en ouderlingen bevestigen. We lazen daarbij met elkaar onder andere uit 1 Petrus 5.

” Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 6Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.” (1 Petrus 5: 5b-7)

Comments

Comments are closed.

You may also like