Vanuit de kerk de wereld in

Een foto van kerkgangers die vanuit de Herengrachtkerk de wereld weer in gaan. Dit beeld staat op de voorkant van het proefschrift van Marinus de Jong. Vanmiddag hoopt hij te promoveren. Hij deed onderzoek naar de relatie tussen kerk en wereld en verdiepte zich onder andere in het werk van Klaas Schilder. Op de achterkant van zijn boek schrijft hij o.a. “Het dagelijks werk en leven vormen het hart van het leven van de christen [aldus Klaas Schilder]. De kerk is het middel, de wereld is het doel.” Daarom dus deze foto. Vanuit de kerk gaan christenen de wereld weer in.


‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
Numeri 6:24-26 | NBV |

Comments

Comments are closed.

You may also like