In stilte beginnen

Gistermorgen wandelden we in stilte en met prachtig weer. Een heerlijk ‘begin’ van het weekend voorafgaand aan de Stille Week. Vanmorgen stonden we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en lazen we o.a. uit Zacharia 9. Zie hieronder. Een goede Stille Week gewenst!

9Juich, Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen

en de paarden uit Jeruzalem;

de bogen worden gebroken.

Hij zal vrede stichten tussen de volken.

Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,

van de Rivier tot de einden der aarde. (Zacharia 9: 9-10)

Comments

Comments are closed.

You may also like