Leren luisteren

Vorige week was de tweede avond in een zogeheten (pre-)’huwelijkscursus’. We (vijf stellen en ondergetekende) waren te gast bij een gezin uit de gemeente. We lazen onder andere uit het bijbelboek Spreuken (zie hieronder) en hebben met elkaar gesproken over het belang van praten en luisteren. Bij dat alles werden we goed in de gaten gehouden door een leeuw….

 

Wie antwoordt zonder eerst te luisteren,

handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. (Spreuken 18: 13)

Woorden hebben macht over leven en dood,

wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. (Spreuken 18: 21)

Comments

Comments are closed.

You may also like