Biddag

Afgelopen woensdag was het biddag voor gewas en arbeid. In de middag was er een kinderdienst, georganiseerd door Marekerk, Opstandingskerk en Herengrachtkerk, met een collecte in natura voor de voedselbank. Weer eens wat anders dan dat digitale collecteren :).

Tijdens de dienst lazen we onder andere onderstaande tekst (Mattheus 6) en keken we naar vogels en bloemen (en overhemden).

31Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we aan eten?’ of: ‘Hoe komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe komen we aan kleren?’ 32Met die dingen houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. 33Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven. 34Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. (Bijbel in Gewone Taal)

Comments

Comments are closed.

You may also like