Geloof in praktijk

Gisteravond was ik te gast bij de studentenvereniging VGSL Fransiscus Gomarus. Ze kwamen bij elkaar voor een zogeheten verdiepingsweekend met als thema ‘Geloof in praktijk’. Ik mocht de ‘inhoudelijke’ aftrap geven en we lazen onder andere uit Mattheus 25.

“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?

Comments

Comments are closed.

You may also like