Zalig hij die in dit leven

De Blije Kerk

Dit is voor mij toch wel het beeld van de dag. Ik maakte de foto jaren geleden in een stal in Blije. Vandaag werd deze bijzondere man begraven. En er werd gezongen. Hard en uit volle borst. Ik zong op afstand mee.

” Zalig hij die in dit leven
Jakobs God tot helper heeft,
hij die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in ‘t moeilijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God.”

Comments

Comments are closed.

You may also like