Blije

Afgelopen zaterdag was ik in Blije om de foto-expositie ‘Blije Kerk’ af te breken. Dank voor het bezoek en de steun in de afgelopen maanden. Daarnaast was ik ook in Blije om te genieten van de weidsheid en het landschap. Zie hier.

Amos 9:6 “Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd,
hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten,
hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde –
zijn naam is HEER.”

Comments

Comments are closed.

You may also like