Gecondoleerd en gefeliciteerd

Het was een bijzondere dienst gistermorgen in de Herengrachtkerk. Na afloop werden er twee jonge mensen gefeliciteerd, want ze hadden even daarvoor belijdenis afgelegd van het geloof. Daar-naast werd een vrouw gecondoleerd, want haar man overleed afgelopen week onverwacht.

Er vloeiden tranen van vreugde en verdriet. Er klonk Kyrie en Gloria. We deden aan rouwen en vieren. Er gebeurde kortom een boel goedheid aan de gracht.

Comments

Comments are closed.

You may also like