Diep water

We waren vanmorgen getuige van het diepe water van de doop en zongen daarbij onder andere uit gezang 103c (NLB). “Loof Hem als uw vaderen deden, eigen u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Loof uw Vader, loof uw Vader, tot de laatste adem toe.”

Comments

Comments are closed.

You may also like