Nieuwjaarsmaaltijd

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. (Psalm 139: 2-3)

De kerk als feestzaal. Afgelopen zaterdagavond was de Herengrachtkerk een heus restaurant. Gasten uit de omgeving van de Herengracht (en iets verder) werden verrast met een heus meergangendiner. Eigenlijk werd in praktijk gebracht waar het zondagmorgen in de dienst over zou gaan ging.

Wie zie jij staan in het licht van Gods genade?

Als volgeling van Jezus, mag je een bron zijn 

en de weg wijzen naar het Levende Water!

Comments

Comments are closed.

You may also like