Schouder aan schouder

Gisteren ging het in de Herengrachtkerk over 1 Petrus 2 in het kader van het jaarthema. Dit keer met als subthema: Schouder aan schouder. Naast de kerntekst ook twee foto’s bij wijze van nabeschouwing.

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9)

Met dank aan Arnout Nelemans, de maker van de ‘schouder-aan-schouder-foto’ tijdens een avondmaalsviering in een kring.

Comments

Comments are closed.

You may also like