Bevestiging en belijdenis

Zie ze shinen. Vanmorgen mochten we in de Herengrachtkerk 3 ambtsdragers bevestigen. Vanmiddag klonk er zeven keer JA in een gezamenlijke dienst met de Opstandingskerk.

Vanmorgen lazen we uit Romeinen 12 en dat had dan ook wel weer te maken met de middagdienst, want in deze dienst spraken zeven jongeren uit dat ze een levend offer voor God willen zijn. “1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Comments

Comments are closed.

You may also like