Spreken voor studenten

Afgelopen zaterdagmiddag mocht ik wat zeggen tegen een aantal toekomstige besturen van gereformeerde studentenverenigingen door heel het land. Ze waren bijeen in Oegstgeest. Nog geiniger dan al die jasjes-en-dasjes vond ik dit tafereel buiten de kerk. Of ik wat kon zeggen over ‘geestelijk leidinggeven’, zo was me gevraagd. En zo geschiedde. Mede aan de hand van Romeinen 12. Over twee weken zal het in de ochtenddienst (25 juni) in de Herengrachtkerk ook over die tekst en dito onderwerp gaan.

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen 12)

Comments

Comments are closed.

You may also like