Historisch moment in HGK

Gisteravond was er een classisvergadering (vergadering waarbij GKv-kerken uit de regio bij elkaar komen) in de Herengrachtkerk. Met aan het begin van de vergadering een ‘historisch moment’. Ds. P. Niemeijer (Rijnsburg) gaat over een paar weken met emeritaat (nee, geen emiraat zoals ik laatst iemand hoorde zeggen…). Op de vergadering werd de ‘acte van ontslag’ voorgelezen, getekend en overhandigd. Op meest eervolle wijze. Een voorganger die voor mij iets belichaamt van waar in Spreuken 2 toe wordt aangezet. Dank daarvoor!

1Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg,

mijn richtlijnen altijd onthoudt,

2een open oor hebt voor mijn wijsheid,

een geest die neigt naar inzicht,

3als je erom vraagt de dingen te begrijpen,

roept om scherpzinnigheid,

4ernaar zoekt als was het zilver,

ernaar speurt als naar een verborgen schat –

5dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is,

dan zul je kennis van God verwerven.

6Want het is de HEER die wijsheid schenkt,

zijn woorden bieden kennis en inzicht.

Spreuken 2:1-6

Comments

Comments are closed.

You may also like