Dopen

Afgelopen zondag werd Coen gedoopt met water uit dit doopvont. Komende zondag wordt er weer gedoopt. Hetzelfde teken, maar dit keer een iets ander doopvont. Van harte welkom.

4We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.  Romeinen 6

Comments

Comments are closed.

You may also like