Micha-zondag

Micha Zondag is een dag waarop duizenden kerken wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Ook in De Herengrachtkerk hebben we daarbij stilgestaan aan de hand van onderstaande bijbeltekst. Ook hebben we gecollecteerd voor de voedselbank.

Deuteronomium 15:7 en 15:11

Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden…

Comments

Comments are closed.

You may also like