Psalm 92

We lazen vanmorgen in de Herengrachtkerk uit Psalm 92. Een terugblik in twee foto’s en een deel van de psalm.

13De rechtvaardigen groeien op als een palm,

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.

14Ze staan geplant in het huis van de HEER,

in de voorhoven van onze God groeien zij op.

15Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn

en blijven krachtig en fris.

16Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,

mijn rots, in wie geen onrecht is.

Psalm 92

Comments

Comments are closed.

You may also like