Dienen

Vanmorgen werd in de kerkdienst voorgelezen uit Mattheus 20. En dat gebeurde via een filmpje op deze plek.

25Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Mattheus 20

Comments

Comments are closed.

You may also like