Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst in 4 beelden en twee strofen uit een gedicht van Hendrik Marsman.

(….)

wanneer zal de horizon weer lichten
met dien smallen gloorstreep onzer hoop?
zij behoeft geen grootse vergezichten
om zich op te richten uit den dood;
 
laat één ster, een onaanzienlijk teken
flonkren boven de rampzaligheid
en opnieuw geloven wij in streken
voorbij ’t moeras van dezen lagen tijd.

Slot gedicht Dies Irae (Hendrik Marsman)

Comments

Comments are closed.

You may also like