Vesper

Morgenavond (woensdagavond!) weer een midweekse vesper. Aanvang 19.30. Van harte welkom in de Herengrachtkerk! We lezen dan onder andere uit Efeze 1.

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. ristus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

Efeze 1

Comments

Comments are closed.

You may also like