Romeinen 8

Ik maakte deze foto daags voor de begrafenis van een gemeentelid
en zocht rust op het ‘mooiste’ kerkhof van Leiden met dit in het oog
springende beeld. Het doet me de denken aan het slot van Romeinen 8, alsof door een engel een
overwinningskrans wordt aangereikt.

Ach wat moeten we verder nog zeggen? (…) 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch
machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of
wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de
liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze
Heer.

Comments

Comments are closed.

You may also like