3 Oktober

‘Op 3 oktober 1574 werd er geschiedenis geschreven in Leiden. Op 3 oktober 2021 wordt er ook geschiedenis geschreven.’ Aldus de ouderling in het gebed vanmorgen. En zo geschiedde. Noëlle (Alice) werd gedoopt door haar opa. Noëlle’ ontzet. En Psalm 8 stond centraal.

2HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
3met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

Psalm 8

Comments

Comments are closed.

You may also like