Huwelijk en doop

Feestelijke diensten dit weekend. Een huwelijksdienst en een doopdienst. Met twee foto’s, die werden gemaakt in de ‘aftertalk’. Onder de foto een deel van de tekst die in de huwelijksdienst centraal stond.

7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

1 Johannes 4

Comments

Comments are closed.

You may also like