Taart op de gracht

Taart op de gracht, want we vierden de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Dit keer dus naast ‘samen geloven op de gracht’ ook ‘samen eten op de gracht’. Tijdens de dienst lazen we o.a. uit Deuteronomium.

4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Deuteronomium 6:4-9

Comments

Comments are closed.

You may also like