Wees een blije kerk!

Een terugblik op de dienst van vanmorgen in twee beelden. De ene foto maakte ik in mijn Friese tijd en heeft alles te maken met de oproep nav Filippenzen 4: Wees een blije kerk. De andere foto maakte ik vorige week van een broeder die vandaag de wetslezing deed vanuit zijn huiskamer.

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:4-7

Comments

Comments are closed.

You may also like