Zegen

Vandaag, op deze woensdag in het midden van de week, een foto van een zegen met daarbij de zegenbede van Sint Patrick. Het ga jullie goed.

de Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen
 
de Heer zij achter u
om u in de armen te sluiten 
en om u te beschermen tegen gevaar
 
de Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
 
de Heer zij in u
om u te troosten
als u verdriet hebt
 
Hij omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
 
de Heer zij boven u
om u te zegenen
 
zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid
 

Zegen van Sint Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw

Comments

Comments are closed.

You may also like