Je wordt wat je aanbidt

De kleurplaat zegt alles over het thema: “Je wordt wat je aanbidt”. Over dit thema dachten we vandaag na. Onder de foto vind je nog een bijpassende tekst, die in de themadienst over dit onderwerp werd gelezen.

4Hun goden zijn van zilver en goud,
gemaakt door mensenhanden.
5Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,
6ze hebben oren, maar kunnen niet horen,
ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.
7Hun handen kunnen niet tasten,
hun voeten kunnen niet lopen,
geen geluid komt uit hun keel.
8Zoals zij, zo worden ook hun makers,
en ieder die op hen vertrouwt.
9Israël, vertrouw op de HEER
– hun hulp is hij, hun schild –
10huis van Aäron, vertrouw op de HEER
– hun hulp is hij, hun schild –
11wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER
– hun hulp is hij, hun schild.

Psalm 115

Comments

Comments are closed.

You may also like