Je wordt wat je aanbidt

Komende zondag is er weer een themadienst in het kader van ‘de slag om het hart’. We denken na over het thema: Je wordt wat je aanbidt. Anderen zeggen ook wel eens: Je bent wat je lief is. Hieronder vind je de foto die in de fotoserie ‘De slag om het hart’ bij dit thema werd gemaakt.

We lezen zondag onder andere uit psalm 115 en daarom vind je hieronder een gedeelte uit deze psalm.

1Niet ons, HEER, niet ons,
geef uw naam alle eer,
om uw liefde, uw trouw.
2Waarom zeggen de volken:
‘Waar is die God van hen?’
3Onze God is in de hemel,
hij doet wat hem behaagt.
4Hun goden zijn van zilver en goud,
gemaakt door mensenhanden.
5Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,
6ze hebben oren, maar kunnen niet horen,
ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.
7Hun handen kunnen niet tasten,
hun voeten kunnen niet lopen,
geen geluid komt uit hun keel.
8Zoals zij, zo worden ook hun makers,
en ieder die op hen vertrouwt.
9Israël, vertrouw op de HEER
– hun hulp is hij, hun schild –
10huis van Aäron, vertrouw op de HEER
– hun hulp is hij, hun schild –
11wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER
– hun hulp is hij, hun schild.

Psalm 115: 1-11

Comments

Comments are closed.

You may also like