Palmzondag

De dienst op Palmzondag 2021 werd uitgezonden vanuit een middelbare school in ’tentamen-stemming’.

9Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

Marcus 11

Comments

Comments are closed.

You may also like