Looft uw Schepper

Vanmorgen zongen we enkele verzen uit het lied: Loof de Koning, heel mijn wezen. Enkele foto’s bij onderstaande lofzang op de Schepper en de schepping.

Engelen, zingt ja en amen

met de Koning oog in oog!

Zon en maan, buigt u tezamen

en gij sterren hemelhoog!

Looft uw Schepper, looft uw Schepper,

looft Hem, die het al bewoog!

Comments

Comments are closed.

You may also like