Goede gewoonten

Komende zondag themadienst 5 in het kader van het jaarthema ‘De slag om het hart’. We staan in de 40-dagentijd stil bij goede gewoonten en beginnen zondag met bidden en bijbellezen. Om dat te illustreren een foto uit de serie (met gemeenteleden als model) De slag om het hart. Komende zondag staat zowel in de Herengrachtkerk als de Koepelkerk onderstaande tekst centraal.

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Romeinen 12

Comments

Comments are closed.

You may also like